Klank & stem

Rode draad
Ik hield al heel jong van zingen. Mijn moeder zong, mijn oma zong, vooral tijdens het dagelijks werk. Zo kreeg ik het zingen met de paplepel ingegoten.
Urenlang zat ik zingend op de schommel en zodra het kon werd ik lid van een kinderkoor.
In de musicals die we uitvoerden mocht ik vaak een solorol vervullen.
Ik kreeg als kind ook een aantal jaren pianoles en later nam ik lessen klassieke zang. Nog later kwam ik in aanraking met de improviserende manier van werken met stem, klank en lichaam van Roy Hart. Ik volg(de) o.a. workshops en trajecten bij Jonathan Hart en in het Roy Hart centrum in Frankrijk.
Van het een kwam het ander, ik volgde lessen volgens de (zang)methode Lichtenberg en dagen bij Jan Kortie en een training bij Marius Engelbrecht.
Kortom, klank en stem lopen als een rode draad door mijn leven en hebben me heel veel gebracht.
In 2014 heb ik de opleiding van Pansori Living Sound afgerond. Deze opleiding is erop gericht de stem in te zetten voor het op gang brengen van genezings- en veranderingsprocessen.
Het zingen van klanken kan verandering en balans brengen op het fysieke, emotionele, mentale en het spiritueel/sociale niveau, een en ander afhankelijk van het gebied waarin de bron van het dysfunctioneren zich bevindt
Het werken met Pansori Living Sound biedt mij de gelegenheid veel dieper in te gaan op het helen en bewustworden door middel van klank. Het heeft mijzelf enorm verrijkt én ik werk ermee in de klanksessies die ik geef aan anderen.

Klank en stem in helingsessies
Als zingen of jezelf uiten voor jou een grote drempel is kan het heel bevrijdend werken deze uitdaging juist aan te gaan en het verlangen van de ziel om te zingen (en die is er altijd) te honoreren en de vreugde van het zingen te ervaren.
Ik nodig je dan uit je stem vrij te laten klinken in de klanken die jij kiest
of in een lied, een mantra of samen klinkend, soms begeleid door mij met tanpura, harmonium, accordeon, piano of framedrum.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan (leren) zingen!
Ter heling en ontspanning geef ik verder klanksessies waarin ik gebruik maak van stem, klankschalen en andere instrumenten zoals tanpura, gong en framedrum.
Als je een vraag hebt op lichamelijk en/of geestelijk gebied kan dit een manier zijn om tot inzichten te komen en een aanzet te geven tot heling. Tijdens zo’n sessie lig je op de grond terwijl ik klank voortbreng. Deze klanksessies geeft ik zowel individueel als in groepen.

Mantrazanggroepen
Samen met mijn levenspartner Ruud Hemmer en Anjes Marree vorm ik de muziekgroep Saraswati.
We verzorgen mantrazangbijeenkomsten op verzoek. Een enkele keer organiseren we die ook zelf.
Met Saraswati verzorgen we ook de muziek bij lezingen met thema’s over de verbinding tussen hemel en aarde.

Voor ervaringen met klank en stem zie: https://www.elisetewoerd.nl/testimonials-klankenstem/