EFT

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Het is een krachtige methodiek die westerse kennis combineert met oosterse wijsheid. Gebaseerd op focus en acupressuur zorgt deze methode voor het neutraliseren van negatieve emoties die voort kunnen vloeien uit grotere of kleinere trauma’s.
Uit ervaring weet ik dat pijn, zowel geestelijk als lichamelijk, werkt als een magneet. Pijn stapelt tot er een moment komt dat hij zo groot en ondraaglijk wordt dat je er genoeg van hebt. Op dat moment is je motivatie vaak het grootst om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
EFT kan je helpen (oude) pijnen en angsten te neutraliseren, zodat ze geen nieuwe meer aantrekken en je je steeds vrijer gaat voelen. EFT is gemakkelijk te leren en toe te passen in het dagelijks leven.
Dat was voor mij de belangrijkste reden om me in deze techniek te verdiepen en daarom geef ik hem ook graag door aan anderen. Het is een heel mooi en zacht zelfhulpinstrument om zonder veel woorden vat te krijgen op wat er nu eigenlijk aan de hand is als je je emotioneel uit balans voelt. Verder is het een prachtige ingang om (onder begeleiding) grote en kleine trauma’s aan te pakken en te verwerken.
Als daartoe aanleiding is gebruik ik EFT in mijn begeleiding van zowel volwassenen als kinderen.
Sinds oktober 2012 ben ik gecertificeerd voor EFT practitioner level I en II en aangesloten bij de Engelse beroepsvereniging EFT International.

Voor ervaringen met EFT, zie: https://www.elisetewoerd.nl/testimonials-eft/

Punten waarop geklopt wordt bij het toepassen van EFT:

Op YouTube kun je een kort introductiefilmpje vinden van Gary Craig, de grondlegger van EFT,
zie hieronder. Op de site van Yvonne Toeset bij wie ik de EFT-opleiding heb gevolgd, vind je meer
actuele informatie en filmpjes over EFT, zie: eqlibre-eft.nl

“Dit mens-zijn is een soort herberg:
elke ochtend een nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid.
Een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstroomt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.”

– Rumi